Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Burs Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 11/09/2020

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7243 sayılı kanun ile 2547 sayılı Kanun’un ek 9 ncu maddesi hükmü gereği; 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans programı için, programa kabulde kullanılan ölçme ve değerlendirme notu en yüksek olan öğrenciye %100 eğitim-öğretim ücretinden muafiyet bursu verilecektir.