2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ek Yerleştirme Kontenjanları ve Başvuru Kabul Koşulları

      

  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

DOKTORA  VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı lisansüstü programlarına ek yerleştirme başvuruları, 27 Eylül 2023 tarihinde yapılacaktır.
 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvurular; kontenjan tablosunda ve başvuru kabul koşullarında belirtilen özel koşullar da dikkate alınarak yapılmalıdır.
 • Adayların mezuniyet belgesi veya transkriptinde yer alan mezuniyet not ortalamasının “4’lük” sistem üzerinden ise “100’lük” sistemdeki karşılığının sisteme girilmesi gerekmektedir. Adaylar; mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını, mezun oldukları fakültelerden belgeleyemiyorlarsa YÖK Not Dönüşüm Tablolarında yer alan puanı (mezun oldukları üniversitenin geçme notunu dikkate alarak) sisteme girmelidirler.

YÖK Not Dönüşüm Tablosu için TIKLAYINIZ.

 • ALES Sonuç Belgesinin geçerlik süresi 5 yıldır.
 • YDS ile e-YDS Yabancı Dil Sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır.
 • ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınan puana eşdeğer puanınızı öğrenmek için TIKLAYINIZ

KONTENJANLAR

PROGRAM ALES ALES

PUAN TÜRÜ

YABANCI DİL T.C. UYRUKLU YABANCI UYRUKLU YATAY GEÇİŞ TOPLAM
BİYOİSTATİSTİK DOKTORA 70

(TUS en az 60)

SAY 55  3 3
ANATOMİ DOKTORA 55

(TUS en az 50)

SAY 55 1 1 2
BESLENME VE DİYETETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 2 2
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 4 4
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 1 1 3 5
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 2 2
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 3 2 5
BİYOLOJİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 1 1
TIBBİ BİYOKİMYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY –          3 3

 

  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KABUL KOŞULLARI

PROGRAM BAŞVURU KABUL KOŞULLARI
BİYOİSTATİSTİK DOKTORA * Biyoistatistik Yüksek Lisans, İstatistik Yüksek Lisans veya Tıp Fakültesi diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 70 veya TUS Temel Tıp puanı en az 60 olmalıdır.
* Yabancı dil puanı en az 55 olmalıdır.
* Doktora giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50’si, yüksek lisans puanının %20’si, doktora giriş sınavının %30’u alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
ANATOMİ DOKTORA * Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokullarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olup Anatomi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olanlar başvurabilecektir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 veya TUS Temel Tıp puanı en az 50 olmalıdır.
* Yabancı dil puanı en az 55 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50’si, tezli yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u, hazırlık sınıfları hariç 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi mezunları (diş hekimliği mezunları) için ise lisans mezuniyet notunun %30’u ile giriş sınavının yazılı sınav aşaması %10 ve sözlü sınav aşaması %10 olacak şekilde toplam %20’sinin toplamının en az 70 puan olması ve giriş sınavından da en az 70 puan almak şartı ile ilgili programın yerleştirme sıralamasına dâhil edilirler.
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ
YÜKSEK LİSANS
* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
*Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakültelerinin veya Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Tarımsal Biyoteknoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Biyoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
BİYOLOJİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Tıp, Tıp Mühendisliği, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Polimer Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyokimya, Biyoloji, Kimya ve Fizik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
*  ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

* Yurtdışından öğrenci kabulü için Genel başarı notu; giriş sınavından aldığı notun %60’ı ve lisans not ortalamasının %40’ı alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

BESLENME VE DİYETETİK  TEZLİ YÜKSEK LİSANS *  Beslenme ve Diyetetik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
*  ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
TIBBİ BİYOKİMYA TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fen Edebiyat, Eğitim ve Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

ÖNEMLİ TARİHLER

GİRİŞ SINAVI 28 EYLÜL 2023 * Biyoistatistik Doktora Programı; Yazılı Sınav Saat 13.30’da 3. Kat 324 Nolu Derslik, Sözlü Sınav Saat 14.30’da 3. Kat 324 Nolu Derslikte yapılacaktır.

*Anatomi Doktora Programı; Yazılı Sınav Saat 10.00’da Anatomi Laboratuvarındaki Derslik, Sözlü Sınav Saat 13.30’da Anatomi Laboratuvarındaki Derslikte yapılacaktır.

* Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 10.00’da 5.kat 9 Nolu Derslikte yapılacaktır.

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 10.00’da Derslik 604’te yapılacaktır.

* Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 11.00’de 3. Kat Tıp Dekanlık Toplantı Salonu, Sözlü Sınav Saat 13.30’da 3. Kat Tıp Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

* Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 12.00’da 324 Nolu Derslik, Sözlü Sınav Saat 14.00’da 324 Nolu Derslikte yapılacaktır.

* Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 11.30’da 324 Nolu Derslik, Sözlü Sınav Saat 10.30’da 324 Nolu Derslikte yapılacaktır.

* Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 10.00’da Derslik 10’da yapılacaktır.

* Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 10.00’da 324 Nolu Derslik’te yapılacaktır.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ 27 EYLÜL

2023

Enstitü web sayfasından Online Ön Başvuru Formu nu doldurarak başvuru yapılması gerekmektedir.
Bu form imzalanarak ekinde yer alan belgeler ile birlikte en son 27 Eylül 2023 tarihine kadar Lisansüstü Eğitim Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Teslim edilmeyen form ve belgeler online olarak müracaat edilse de adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
EK YERLEŞTİRME GİRİŞ SINAVI 28 EYLÜL

2023

Kontenjan açığı olduğu takdirde ilan yayınlanacaktır.
EK YERLEŞTİRME GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ İLANI 29 EYLÜL

2023

Programa kabul edilen adayların belirtilen tarihte kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.
EK YERLEŞTİRME KESİN KAYIT 02 EKİM 2023 Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları ve belge teslimleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. (“Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler” aşağıda yer almaktadır.)
DERS KAYIT HAFTASI 02-05 EKİM 2023 Yeni kayıt yaptıran ve devam eden tüm öğrencilerin ders kayıt haftasıdır (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır).
DERSLERİN BAŞLAMASI 06 EKİM 2023
DERS EKLEME/ BIRAKMA VE DANIŞMAN ONAY TARİHLERİ  06-10 EKİM 2023 (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır)
MAZERETLİ DERS KAYIT TARİHLERİ 11-12 EKİM 2023

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRENİM ÜCRETİ 

PROGRAM ÖĞRENİM ÜCRETİ BİR YARIYIL TEZ UZATMA NOT
BİYOİSTATİSTİK DOKTORA 40.000 TL * Programın ücreti 4 yıl = 8 dönem’dir.
ANATOMİ DOKTORA 40.000 TL
BİYOLOJİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS 25.000 TL * İki yıllık yüksek lisans programlarının her dönem başına (4 yarıyılın bir yarıyılı) düşen öğrenim ücretinin %50’si kadar Tez Uzatma Ücreti alınır. * Programın ücreti 2 yıl = 4 dönem’dir. Tezli Programı 3 dönem = 1,5 yıl da bitirmiş olsalar bile mezuniyetleri için programın ücreti olan 2 yıl = 4 dönem’lik ücretin ödenmiş olması gerekmektedir.
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS 25.000 TL
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 25.000 TL
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS 25.000 TL
TIBBİ BİYOKİMATEZLİ YÜKSEK LİSANS 25.000 TL

 

ÖZEL ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
Özel Öğrenci statüsünde ders almak için müracaat eden öğrencinin, alacağı dersin AKTS’si başına program öğrenim ücretinin %2’si kadar ücret alınır. Ücretin %25’i peşin, kalan tutar ise 3 taksit şeklinde ödenir.

* Şehit ve Gazi çocuklarına durumlarını belgelendirme şartıyla  eğitim öğretim ücretinden % 50 indirim yapılacaktır.

* SANKO Üniversitesi personeline ve SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline lisansüstü programlara kabul edilmeleri halinde öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

* SANKO Üniversitesi lisans programlarından mezun olan öğrencilere, lisansüstü programlara kabul edilmeleri halinde öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

NOT :

 • Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

 • Online Ön Başvuru Formu
 • Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti)
 • Lisans/Yüksek Lisans Transkripti (aslı veya noter onaylı sureti)
 • ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSU
 • MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir. Hükmüne istinaden; Özel öğrenci başvuruları Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı olan aktif öğrenciler tarafından yapılabilecektir. Özel Öğrenci Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

(LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ)

 • Online Ön Başvuru Formu
 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya onaylı sureti)
 • Lisans Transkripti (aslı veya onaylı sureti)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (A4’e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş Fotoğraf (1 Adet 4.5×6 cm boyutunda arkasına adı soyadı yazılmış olmalıdır)
 • Türkçe Dil Yeterlik (B2) Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için istenmektedir)

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KABULÜ

 • Online Ön Başvuru Formu
 • Not döküm belgesi (Devam ettiği Lisansüstü Programın onaylı Transkripti)
 • Ders içerikleri (Onaylı)

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

(LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ)

 • Online Ön Başvuru Formu
 • Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti)
 • Lisans/ Yüksek Lisans Transkripti (aslı veya noter onaylı sureti)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (A4’e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır)
 • Askerlik Durum Belgesi,
 • Fotoğraf (1 Adet 4.5×6 cm boyutunda arkasına adı soyadı yazılmış olmalıdır)
 • Türkçe Dil Yeterlik (B2) Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için istenmektedir)
 • Özgeçmiş

YURTDIŞINDAN/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

(LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ)

Online Ön Başvuru Formu

 • Denklik Belgesi (kesin kayıt hakkı kazanan ancak denklik belgesi alma aşamasında olan adaylara tez aşamasına geçinceye kadar izin verilir. Diploma denkliği onayı alamayanların öğrencilikle ilişikleri kesilerek, ödedikleri öğrenim ücreti geri iade edilmez)
 • Lisans diploması (aslı veya onaylı sureti)
 • Lisans diplomasının Türkçe çevirisi (Konsolosluk ya da yeminli tercüman tarafından onaylı)
 • Lisans transkripti
 • Lisans transkriptinin Türkçe çevirisi (Konsolosluk ya da yeminli tercüman tarafından onaylı)
 • B2 seviyesinde Türkçe Yeterlik Sınav belgesi
 • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Pasaportun onaylı sureti
 • İl Emniyet Müdürlüğünce verilen İkamet tezkeresi
 • Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş Fotoğraf (1 Adet 4.5×6 cm boyutunda arkasına adı soyadı yazılmış olmalıdır)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
 • Referans mektubu
 • Özgeçmiş

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Müracaat Yeri: Öğrenci İşleri Müdürlüğü)

 • Diploma

Lisans diplomasının aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)

Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:

– Lisans diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.

– Lisans diplomasının alındığı üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair resmi belge.

 • Transkript

Mezun olunan lisans/yüksek lisans programına ait onaylı transkript.

 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

A4’ e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır.

 • Fotoğraf

Arkasına adı soyadı yazılmış 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır)

 • Askerlik Belgesi

-Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası

-Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası

 • Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi

Yabancı uyruklu öğrenciler için gerekmektedir.

 • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Müracaat Yeri: Öğrenci İşleri Müdürlüğü)

 • Diploma

Lisans/Yüksek Lisans diplomasının aslı

(yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)

Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:

– Lisans/Yüksek Lisans diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.

– Lisans/Yüksek Lisans diplomasının alındığı üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair resmi belge.

 • Lisans/Yüksek Lisans Transkript

Mezun olunan lisans programına ait onaylı transkript.

 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

A4’ e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır.

 • Fotoğraf

Arkasına adı soyadı yazılmış 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır)

 • Askerlik Belgesi

-Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası

-Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası

 • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi