Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı | Akademik Kadro | Nevhiz GÜNDOĞDU

Dahili Tıp Bilimleri
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Nevhiz GÜNDOĞDU
Telefon: 0342 211 65 00