İdari Birimler

Emel UĞUR
Yüksekokul Sekreter
Nurcan BAĞATUR
Uygulama Sorumlusu
Cansu ALCAN
İdari Personel