İdari Birimler

Prof. Dr. H.Ayhan ÖZKUR
Müdür Vekili
Prof. Dr. A.Selim KERVANCIOĞLU
Müdür Yardımcısı Vekili
Cansu ALCAN
Yüksekokul Müdür Sekreteri