Misyonumuz

Bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış acil tıp teknikerlerinin yetiştirilmesinde rol üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu öğrenme ve gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip acil tıp teknikerlerini yetiştirmeye yönelik eğitim desteği sunulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneğini kazanabilmesi de hedeflerimiz arasındadır.