Kütüphane Kuralları

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019

1.     SANKO Üniversitesi bünyesine yeni katılan her öğrenci, akademik ve idari personelin bir defaya mahsus olmak üzere kütüphane otomasyon sistemi üzerinden üyelik kayıtları yapılır. Kaydı yapılan kullanıcı istediği zaman kütüphane kaynaklarından yararlanabilir.

2.     Kütüphanemizi kullanmak isteyen diğer tüm kullanıcılar kütüphaneye gelerek her defasında Dış Kullanıcı Formunu doldurarak kütüphaneden faydalanabilir ancak kaynak ödünç alamazlar.

3.     Referans kaynakları, danışma kaynakları (atlaslar, sözlükler, ansiklopediler), süreli yayınlar  ve tezler ödünç verilmez.

4.     Kütüphane otomasyon programına önceden kaydı yapılmış olan üye kullanıcılar ödünç kaynak almak istediklerinde kütüphane görevlisine SANKO Üniversitesi kimlik kartını göstererek kaynak ödünç alabilirler. Kimlik kartı olmayan kişilere kaynak ödünç verilmez. Başkasının kimlik kartıyla kaynak ödünç alınamaz.

5.     Başka okuyucuda bulunan bir kaynak önceden ayırtılabilir. Ancak iadesi yapılmış ayırtılan kaynak, iki gün içinde kütüphaneden alınmazsa ayırtma işlemi iptal edilir.

6.     SANKO Üniversitesi mensubu akademik ve idari personeller bir defada 1(bir) ay süre ile 10 (on) kitap, ödünç alabilir.

7.     SANKO Üniversitesi öğrencileri, bir defada 15 (on beş) gün süreyle 3 (üç) kitap ödünç alabilirler.

8.     Ödünç alınan kaynakların geciktirilmesi durumunda her kaynak başına günlük 50 (elli)   krş. gecikme cezası alınır.

9.     Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler, kitapları iade etmeden ve belirlenen gecikme bedelini ödemeden başka bir kitabı ödünç alamazlar.

10.  Ödünç alınan kitapların süresinin uzatılması, ödünç verme süresinin sonunda başka okuyucu tarafından istenmemişse, öğretim elemanları için 4(dört), öğrenciler için ise 2 (iki) defa yenilenebilir.

11.  Kütüphane müdürü veya kütüphaneci gerekli durumlarda ödünç alınan kaynakları iade süresi henüz dolmamış olsa bile kullanıcıdan geri isteyebilir.

12.  Kütüphane içinde ve dışında kütüphane kaynağını yok eden veya kaynağa herhangi bir şekilde zarar verenlerden, yok olan veya zarar verilen kaynağın yenisinin temini istenir. Ancak aynı kaynak bulunamaz ise aynı konuda bir başka kaynak talep edilir. Aynı konuda bir başka kaynağın da bulunamaması durumunda üniversite tarafından belirlenecek kaynak bedelinin %50 fazlası kullanıcıdan makbuz mukabilinde tahsil edilir.

13.  Kütüphane Müdürlüğü, herhangi bir kaynağı ödünç alan ve zamanında iade etmeyen kullanıcıları uyarır, uyarı yapılmamış olması kullanıcının ceza yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sorumluluk kullanıcıya aittir.

14.  Kütüphane kullanıcıları, kendilerine sağlanan IP kodları/şifreleri ile üniversite kütüphanesinin abone olduğu elektronik yayınlara üniversite içinden-dışından erişebilirler. Bu erişim esnasında üretici firma ile kütüphane arasında yapılan lisans anlaşmasına ve yönerge hükümlerine uyulması zorunludur. Bu kurallara uymayan kullanıcıların sisteme erişimleri kısıtlanabilir, ihlal yükümlülüğünden doğacak ve/veya Üniversitenin katlanacağı her türlü zarar, ziyan, tazminat ve diğer ödemelerden kullanıcı sorumlu olup, üniversitenin ödemek zorunda kaldığı tüm bedeller kullanıcıdan talep edilir. Bu durumda her türlü hukuki ve cezai sorumluluk  kullanıcıya aittir.

15.  Kütüphane giriş-çıkış esnasında kütüphane güvenlik sisteminin alarmının uyarması durumunda kütüphane kullanıcıları ellerindeki çanta vb. eşyaları kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak kütüphaneden kaynak çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınarak yasal yollara başvurulur.

16.  Kütüphaneye yiyecek ve içecek maddeleriyle girmek, kütüphanede sigara içmek, cep telefonu kullanmak, yüksek sesle konuşmak ve diğer kütüphane kullanıcılarını rahatsız edebilecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

17.  Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan kütüphane yönetimi sorumlu tutulamaz.

18.  Kütüphanemizde bulunan çalışma odaları randevu alınarak,  grup çalışmaları için kullanılabilir.

19.  Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kullanıcılar için disiplin yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal işlemler yürütülür.

20.  Mezun olan veya her hangi bir nedenle üniversiteden ayrılan öğrenci ve çalışanlarının kütüphane ile ilişkileri kesilmeden herhangi bir işlemi yapılmaz ve kendilerine gereken belgeler verilmez.

21.  Üyeler,  yönergede belirtilen hükümlere uymayı taahhüt etmiş sayılırlar.