Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hemşirelik Yaklaşımları

Kanser ile Savaş Kulübü tarafından 05 Nisan 2021 Pazartesi(bugün) günü saat 14.30’da Acıbadem Altunizade Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hemşiresi EBMT Türkiye Hemşire Grubu Başkanı Seçkin ERDAL’ın konuşmacı olacağı “Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Hemşirelik Yaklaşımları” konulu sanal eğitim gerçekleştirilecektir.

Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Katılım Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzNjYxMTgtNmExZS00MjYyLWFlYzctYzlmMmQ1NjE2NjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e3fadac-099e-447d-b6a1-992a6062a8f2%22%2c%22Oid%22%3a%22c9acd67d-05b9-4a3a-a473-841634e9cf2e%22%7d