Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı | Academic Staff | İpek KOÇER

Dahili Tıp Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr.
İpek KOÇER
Telefon: 0342 211 65 00