Akademik Kadro
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Efsun KARABUDAK
Prof. Dr.
Beslenme Anabilim Dalı
Mehmet BAŞTEMİR
Prof. Dr.
Nurten BUDAK
Prof. Dr.
Deniz MIHÇIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Funda Esin FAKILI
Öğr. Gör.
Nezihe OTAY LÜLE
Öğr. Gör.
Meryem ÖZDEMİR PETEK
Öğr. Gör.
Saadet ÖZEN
Arş. Gör.
Seren KURTGİL
Arş. Gör.
Diyeyetik Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Ayşe İmge USLU *
Dr. Öğr. Üyesi
Burçin ALTINBAŞ *
Dr. Öğr. Üyesi
Hadiye DEMİRBAKAN *
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Demet ARI YILMAZ *
Dr. Öğr. Üyesi
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Mustafa BAYAR *
Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Nevin ERGUN
Prof. Dr.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Arzu DEMİRGÜÇ
Prof. Dr.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Gökhan Bülent SEVER
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Halil İbrahim ERGEN
Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Hatice ADIGÜZEL
Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI
Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Meltem UZUN
Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Burcu BAĞCI
Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Pınar KUYULU
Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Mustafa YILDIZLI
Staj Uygulamaları Sorumlusu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Mehmet Metin BAYRAM *
Prof. Dr.
Salih Murat AKKIN *
Prof. Dr.
Ayşe İmge USLU *
Dr. Öğr. Üyesi
Ayhan ÖZKUR*
Prof. Dr.
Lütfi ÇAKAR*
Prof. Dr.
İlyas Dişikırık*
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Burçin ALTINBAŞ *
Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Ziya ŞAHİN*
Dr. Öğr. Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Mehmet Ali İKİDAĞ*
Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet SÖKÜCÜ*
Dr. Öğr. Üyesi
Necla BENLİER*
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Mustafa BAYAR *
Öğr. Gör.
Hemşirelik Bölümü
Türkan PASİNLİOĞLU
Prof. Dr.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Nimet OVAYOLU
Prof. Dr.
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Betül AKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Feragat UYĞUR
Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Meryem KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Sibel POLAT
Dr. Öğr. Üyesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Emine BAŞ
Öğr. Gör.
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Zeynep DOĞAN
Öğr. Gör.
Hatice GÜZEL
Laboratuvar Sorumlusu / Uzm. Hemşire
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tuğba KONUKOĞLU
Arş. Gör.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Ebru KARAASLAN
Arş. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Ayşe İmge USLU *
Dr. Öğr. Üyesi
Hadiye DEMİRBAKAN *
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Aslı GEÇİM*
Öğr. Gör.
Nuriye HİLALOĞLU *
Öğr. Gör.
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları