Akademik Kadro
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Efsun KARABUDAK
Prof. Dr.
Beslenme Anabilim Dalı
Nurten BUDAK
Prof. Dr.
Deniz MIHÇIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Tuba USTAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi
Diyetetik Anabilim Dalı
Benan ŞAHİN
Öğr. Gör.
Beslenme Anabilim Dalı
Funda Esin FAKILI
Öğr. Gör.
Meryem ÖZDEMİR PETEK
Öğr. Gör.
Seren KURTGİL
Arş. Gör.
Diyeyetik Anabilim Dalı
Ece ERÖZGÜR
Arş. Gör.
Diyetetik Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Ayşe İmge USLU *
Dr. Öğr. Üyesi
Hadiye DEMİRBAKAN *
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Burçin ALTINBAŞ *
Dr. Öğr. Üyesi
Demet ARI YILMAZ *
Dr. Öğr. Üyesi
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Nevin ERGUN
Prof. Dr.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Arzu DEMİRGÜÇ
Prof. Dr.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Gökhan Bülent SEVER
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Halil İbrahim ERGEN
Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Hakan POLAT
Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Burcu BAĞCI
Öğr. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Meltem UZUN
Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Pınar KUYULU
Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Mustafa YILDIZLI
Staj Uygulamaları Sorumlusu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Ayşe İmge USLU *
Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Metin BAYRAM *
Prof. Dr.
Ayhan ÖZKUR*
Prof. Dr.
İlyas Dişikırık*
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Burçin ALTINBAŞ *
Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Ziya ŞAHİN*
Dr. Öğr. Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Mehmet Ali İKİDAĞ*
Dr. Öğr. Üyesi
Lütfi ÇAKAR*
Prof. Dr.
Salih Murat AKKIN *
Prof. Dr.
Mehmet SÖKÜCÜ*
Dr. Öğr. Üyesi
Necla BENLİER*
Doç. Dr.
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Hemşirelik Bölümü
Nimet OVAYOLU
Prof. Dr.
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Türkan PASİNLİOĞLU
Prof. Dr.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Feragat UYĞUR
Dr. Öğr. Üyesi
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Meryem KILIÇ
Dr. Öğr. Üyesi
Selver GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Sibel POLAT
Dr. Öğr. Üyesi
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Emine BAŞ
Öğr. Gör.
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Zeynep DOĞAN
Öğr. Gör.
Hatice GÜZEL
Laboratuvar Sorumlusu / Uzm. Hemşire
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tuğba KONUKOĞLU
Arş. Gör.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Ebru KARAASLAN
Arş. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Prof. Dr.
Ayşe İmge USLU *
Dr. Öğr. Üyesi
Hadiye DEMİRBAKAN *
Dr. Öğr. Üyesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Aslı GEÇİM*
Öğr. Gör.
Nuriye HİLALOĞLU *
Öğr. Gör.
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları