İdari Birimler

Büşra Türkan SAKINÇ
SBF Dekanlık Asistanı
Bekir ÇİFTÇİ
SBF Bölüm Sekreteri
Esra TABUK
SBF Bölüm Sekreteri
Hatice GÜZEL
Hemşire
Mustafa YILDIZLI
Staj Uygulamaları Sorumlusu
Asiye DOĞANYILMAZ
Fakülte Sekreter V.
Türkan TİRYAKİ
Staj Uygulamaları Sorumlusu