İdari Birimler

Asiye DOĞANYILMAZ
Fakülte Sekreteri
Bekir ÇİFTÇİ
SBF Bölüm Sekreteri
Esra TABUK
SBF Bölüm Sekreteri
Sefa Merve KÖK
Fakülte İdari Personel
Büşra Türkan SAKINÇ
SBF Dekanlık Asistanı
Türkan TİRYAKİ
Staj Uygulamaları Sorumlusu