İdari Birimler

Asiye DOĞANYILMAZ
Fakülte Sekreter V.
Bekir ÇİFTÇİ
SBF Bölüm Sekreteri
Esra TABUK
SBF Bölüm Sekreteri
Büşra Türkan SAKINÇ
SBF Dekanlık Asistanı
Hatice GÜZEL
Hemşire
Türkan TİRYAKİ
Staj Uygulamaları Sorumlusu
Mustafa YILDIZLI
Staj Uygulamaları Sorumlusu