Akademik Kadro
Nutrition & Dietetics
Efsun KARABUDAK
Professor Doctor
Department of Nutrition & Dietetics
Mehmet BAŞTEMİR
Professor Doctor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Nurten BUDAK
Professor Doctor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Deniz MIHÇIOĞLU
Assistant Professor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Funda Esin FAKILI
Instructor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Nezihe OTAY LÜLE
Instructor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Meryem ÖZDEMİR PETEK
Research Assistant
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Saadet ÖZEN
Research Assistant
Seren KURTGİL
Arş. Gör.
Diyeyetik Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Professor Doctor
Ayşe İmge USLU *
Dr Faculty Member
Burçin ALTINBAŞ *
Dr Faculty Member
Hadiye DEMİRBAKAN *
Dr. Faculty Member
Demet ARI YILMAZ *
Dr Faculty Member
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Mustafa BAYAR *
Öğr. Gör.
Department Of Physiotherapy And Rehabilitation
Nevin ERGUN
Professor Doctor
Physiotherapy and Rehabilitation Department
Arzu DEMİRGÜÇ
Professor Doctor
Physiotherapy and Rehabilitation Department
Gökhan Bülent SEVER
Assistant Professor
Physiotherapy and Rehabilitation Department
Halil İbrahim ERGEN
Instructor
Department of Physiotherapy and Rehabilitation
Hatice ADIGÜZEL
Instructor
Department of Physiotherapy and Rehabilitation
Zekiye İpek KATIRCI KIRMACI
Instructor
Department of Physiotherapy and Rehabilitation
Mustafa YILDIZLI
Responsible Staff for Training Applications
Physiotherapy and Rehabilitation Department
Meltem UZUN
Research Assistant
Department of Physiotherapy and Rehabilitation
Burcu BAĞCI
Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Pınar KUYULU
Arş. Gör.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
İlyas Dişikırık*
Dr. Öğr. Üyesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Professor Doctor
Mehmet Metin BAYRAM *
Prof. Dr.
Salih Murat AKKIN *
Prof. Dr.
Ayhan ÖZKUR*
Prof. Dr.
Ayşe İmge USLU *
Dr Faculty Member
Lütfi ÇAKAR*
Prof. Dr.
Burçin ALTINBAŞ *
Dr Faculty Member
Ahmet Ziya ŞAHİN*
Dr. Faculty Member
Mehmet Ali İKİDAĞ*
Dr. Faculty Member
Mehmet SÖKÜCÜ*
Assistant Professor
Necla BENLİER*
Assistant Professor
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Mustafa BAYAR *
Öğr. Gör.
Nursing Department
Türkan PASİNLİOĞLU
Professor Doctor
Nimet OVAYOLU
Professor Doctor
Department of Internal Medicine Nursing
Betül AKTAŞ
Assistant Professor
Feragat UYĞUR
Assistant Professor
Meryem KILIÇ
Assistant Professor
Department of Fundementals of Nursing
Sibel POLAT
Assistant Professor
Emine BAŞ
Instructor
Department of Community Health Nursing
Zeynep DOĞAN
Instructor
Department of Management of Nursing
Tuğba KONUKOĞLU
Arş. Gör.
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Ebru KARAASLAN
Arş. Gör.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
İlker SAYGILI *
Professor Doctor
Ayşe İmge USLU *
Dr Faculty Member
Hadiye DEMİRBAKAN *
Dr. Faculty Member
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Öğr. Gör.
Aslı GEÇİM*
Öğr. Gör.
Nuriye HİLALOĞLU *
Öğr. Gör.
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları