Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler ve Saygıdeğer Okuyucular, 

Sağlık ve hastalık, çok boyutlu olgulardır. İnsana ve sağlığa farklı açılardan bakacak ve bu doğrultuda hizmet verecek sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi, kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumu için elzemdir. Günümüzde sağlık profesyonelleri yelpazesi oldukça genişlemiş bulunmaktadır.

SANKO Üniversitesi’nin 2014-2015 eğitim-öğretim yılında açılması ile eğitime başlayan Sağlık Bilimleri Fakültemizde her biri insan sağlığının farklı yönlerine odaklanan 3 bölümümüz bulunmaktadır. Bunlar; Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik bölümleridir.

Fakültemizin her bölümünde, o mesleğe ilişkin teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim programımızda mesleki derslerin yanı sıra, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarından da dersler yer almaktadır. Öğrencilerin mesleki beceri eğitiminde Hipokrat’ın “önce zarar verme” ilkesi benimsenmiştir. Bu doğrultuda öğrenciler, hastane vb. alan uygulamasına çıkmadan önce fakültemiz bünyesinde yer alan, her bölümün kendisine ait olan beceri laboratuvarlarında maket ve simülatör üzerinde mesleki becerilerini geliştirmektedirler. Mesleki derslerin uygulamaları hastanelerde, diğer kamu ve özel kuruluşlarda eğiticilerin gözetiminde ve rehberliğinde yapılmaktadır.

Fakültemiz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Bu yıl ikinci mezunlarımızı vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarken, mezunlarımızın bilgeliğe dokunan, kendilerini geliştirebilen, alanlarında hasta merkezli uygulama yapan genç ve dinamik insan gücü olmaları beklenmektedir. Mezunlarımıza bu yolda başarılar dilerim.

Fakültemizin bölümlerinden mezun olan öğrenciler devlet ve özel sektördeki her türlü sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Aynı zamanda üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilmekte, akademik kariyerlerine devam ederek doçent ve profesör olabilmektedirler. SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Fakültemizin bölümlerine yönelik olarak hali hazırda 2 ayrı Tezli Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Bunlar; “Hemşirelik” ve “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” programlarıdır. Her iki programda çok sayıda öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. Beslenme ve Diyetetik Bölümümüze yönelik Tezli Yüksek Lisans Programı açılması için çalışmalarımız sürmektedir. Yakın bir gelecekte de doktora programları açılması planlanmaktadır.

Eğitim yolculuğumuzda bize destek olan SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, Sayın Rektörümüze ve şahsında tüm üst yönetime, fakültemizin akademik ve idari personeline şükranlarımı sunarım.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU
Dekan