İdari Birimler

Asiye DOĞANYILMAZ
Faculty Secretary
Bekir ÇİFTÇİ
Department Secretary
Esra TABUK
Department Secretary
Sefa Merve KÖK
Fakülte İdari Personel
Büşra Türkan SAKINÇ
Dean’s Office Assistant
Türkan TİRYAKİ
Responsible Staff for Training Applications