Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN

Başkan

Özgeçmiş

Prof. Dr. Özdemir SEVİNÇ

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İmge USLU

Özgeçmiş

Arş. Gör. Anıl Tuğçe ALPASLAN

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 65 69
E-posta: anatomisanko.edu.tr