Akademik Kadro
Nevin ERGUN
Professor Doctor
Physiotherapy and Rehabilitation Department
Ayşe Münife NEYAL
Professor Doctor
Arzu DEMİRGÜÇ
Professor Doctor
Physiotherapy and Rehabilitation Department
Nevhiz GÜNDOĞDU
Assoc. Dr.
Nazan TUĞAY
Prof. Dr.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları