LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN ORCID NUMARASI ALMALARI GEREKLİLİĞİ DUYURUSU

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrencilerimizin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açık Bilim ve Açık Erişim çalışmaları çerçevesinde; üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile bilimsel faaliyetler sonucu ortaya çıkan kitap, makale, kongre bildirileri ve her türlü bilimsel yayının bibliyografik denetimini sağlamak ve açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla, bir çalışma başlatılmıştır.

Bu çalışma ile oluşturulması düşünülen YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir.

YÖK Yürütme Kurulu’nun 13.05.2020 tarihli (Oturum No:30) toplantısında alınan karara göre lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırılmıştır.

YÖK yazısı için tıklayınız

ORCID numarası alma yardım dokümanına erişmek için tıklayınız

Kayıt linki : https://orcid.org/register

Not: Bu ilan tüm öğrencilerimize tebliğ edilmiş sayılır.