2019-2020 Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjanları ve Başvuru Kabul Koşulları

Publish Date: 09/08/2019

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
KONTENJANLARI VE BAŞVURU KABUL KOŞULLARI

 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvurular, 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvurular kontenjan tablosunda belirtilen başvuru kabul koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır.

 

 • Adayların mezuniyet belgesi veya transkriptinde yer alan mezuniyet not ortalamasının “4’lük” sistem üzerinden ise “100’lük” sistemdeki karşılığının sisteme girilmesi gerekmektedir. Adaylar; mezuniyet not ortalamalarının 100’lük sistemdeki karşılığını, mezun oldukları fakültelerden belgeleyebiliyorlarsa, belgeleyemiyorlarsa YÖK Not Dönüşüm Tablolarında yer alan puanı (mezun oldukları üniversitenin geçme notunu dikkate alarak) sisteme girmelidirler.

YÖK Not Dönüşüm Tablosu için https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf TIKLAYINIZ.

 • ALES Sonuç Belgesinin geçerlik süresi 5 yıldır.

 

 • YDS ile e-YDS Yabancı Dil Sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır.

 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI

 

PROGRAM ALES ALES

PUAN TÜRÜ

YABANCI DİL T.C. UYRUKLU YABANCI UYRUKLU YATAY GEÇİŞ TOPLAM
BİYOİSTATİSTİK DOKTORA 70

(TUS en az 60)

SAY 60 3 3
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 52 52
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 4 2 2 8
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 4 4
BİYOLOJİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS 55 SAY 3 3

                                                                                                                                

 

ÖNEMLİ TARİHLER

BAŞVURU TARİHİ 02-13 EYLÜL 2019

Enstitü web sayfasından Başvuru Formu” nu doldurarak başvuru yapılması gerekmektedir.
Başvuru Formu imzalanarak ekinde yer alan belgeler ile birlikte en son 13 Eylül 2019 tarihine kadar Lisansüstü Eğitim Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Teslim edilmeyen form ve belgeler online olarak doldurulsada adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Özel Öğrenci, Yabancı Uyruklu ve Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin de bu tarihe kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

GİRİŞ SINAVI 16 EYLÜL 2019 * Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı: Yazılı Sınav Saat 13.30’da5. Kat  Derslik 9’da yapılacaktır.

* Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 10.00’da, Sözlü Sınav Saat 11.00’de 3. Kat Tıp Fakültesi Dekanlığı 324 Nolu Seminer Salonunda yapılacaktır.

 

* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 10.30’da, Sözlü Sınav Saat 13.30’da 6. Kat  Lisansüstü Öğrenci Dersliği 604’de yapılacaktır.

 

* Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Tezli Yüksek Lisans Programı; Yazılı Sınav Saat 15.30’da Sözlü Sınav Saat 16.30’da 3. Kat Tıp Fakültesi Dekanlığı 324 Nolu Seminer Salonunda yapılacaktır.

 

* Biyoistatistik Doktora Programı; Yazılı Sınav Saat 13.30’da 3. Kat Tıp Fakültesi Dekanlığı 324 Nolu Seminer Salonunda, Sözlü Sınav Saat 14.30’da 3. Kat Tıp Fakültesi Dekanlığı 324 Nolu Seminer Salonunda yapılacaktır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ İLANI 20 EYLÜL 2019 Programa kabul edilen adayların 23-25 Eylül 2019 tarihinde kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.
KESİN KAYIT 23-25 EYLÜL 2019 Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları ve belge teslimleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. (“Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler” aşağıda yer almaktadır)
EK YERLEŞTİRME KONTENJAN İLANI 27 EYLÜL 2019 Kontenjan açığı olduğu takdirde ilan yayınlanacaktır.
EK YERLEŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ 30 EYLÜL-02 EKİM 2019 Enstitü web sayfasından Başvuru Formu nu doldurarak başvuru yapılması gerekmektedir.
Bu form imzalanarak ekinde yer alan belgeler ile birlikte en son 02 Ekim 2019 tarihine kadar Lisansüstü Eğitim Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir. Teslim edilmeyen form ve belgeler online olarak müracaat edilse de adayların başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.
EK YERLEŞTİRME GİRİŞ SINAVI 03 EKİM 2019 Kontenjan açığı olduğu takdirde ilan yayınlanacaktır.
EK YERLEŞTİRME GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ İLANI 07 EKİM 2019 Programa kabul edilen adayların belirtilen tarihte kesin kayıt işlemini yapmaları gerekmektedir.
EK YERLEŞTİRME KESİN KAYIT 08-09 EKİM 2019 Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları ve belge teslimleri Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. (“Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler” aşağıda yer almaktadır)
DERS KAYIT HAFTASI 10-11 EKİM 2019 Yeni kayıt yaptıran ve devam eden tüm öğrencilerin ders kayıt haftasıdır. (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır)
DERSLERİN BAŞLAMASI 14 EKİM 2019
DERS EKLEME/ BIRAKMA VE DANIŞMAN ONAY TARİHLERİ 14-15 EKİM 2019 (Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır)
MAZERETLİ DERS KAYIT TARİHLERİ 17-18 EKİM 2019

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KABUL KOŞULLARI

PROGRAM BAŞVURU KABUL KOŞULLARI
BİYOİSTATİSTİK DOKTORA * Biyoistatistik Yüksek Lisans, İstatistik Yüksek Lisans veya Tıp Fakültesi diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 70 veya TUS Temel Tıp puanı en az 60 olmalıdır.
* Yabancı dil puanı en az 60 olmalıdır.
* Doktora giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES veya TUS Temel Tıp puanının %50’si, yüksek lisans puanının %20’si, doktora giriş sınavının %30’u alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 70 olmalıdır.
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Hemşirelik ya da Sağlık Memurluğu programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ
YÜKSEK LİSANS
* Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
MOLEKÜLER TIP TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyokimya, Biyoloji, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik  programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.
BİYOLOJİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS * Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Polimer Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyokimya, Biyoloji, Kimya ve Fizik programlarından en az lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
* ALES Sayısal puanı en az 55 olmalıdır.
* Yüksek lisans giriş sınavı notu 100 üzerinden en az 50 olmalıdır.
* Genel başarı notu; ALES sayısal puanının %50’si, giriş sınavından aldığı notun %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan toplam başarı notu 100 üzerinden en az 60 olmalıdır.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN ÖĞRENİM ÜCRETİ 

PROGRAM ÖĞRENİM ÜCRETİ BİR YARIYIL TEZ UZATMA NOT
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS 17.500 TL İki yıllık yüksek lisans programlarının her dönem başına (4 yarıyılın bir yarıyılı) düşen öğrenim ücretinin %50’si kadar Tez Uzatma Ücreti alınır. * Programın ücreti 2 yıl = 4 dönem’dir. Tezli Programı 3 dönem = 1,5 yıl da bitirmiş olsalar bile mezuniyetleri için programın ücreti olan 2 yıl = 4 dönem’lik ücretin ödenmiş olması gerekmektedir. 
MOLEKÜLER TIPTEZLİ YÜKSEK LİSANS 17.500 TL
HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS 18.500 TL
BİYOLOJİK VE BİYOMEDİKAL BİLİMLER TEZLİ YÜKSEK LİSANS 20.000 TL
BİYOİSTATİSTİK DOKTORA 30.000 TL * Programın ücreti 4 yıl = 8 dönem’dir.
ÖZEL ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETİ
Özel Öğrenci statüsünde ders almak için müracaat eden öğrencinin, alacağı dersin AKTS’si başına program öğrenim ücretinin %2’si kadar ücret alınır. Ücretin %25’i peşin, kalan tutar ise 3 taksit şeklinde ödenir.

 

* SANKO Üniversitesi personeline ve SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline lisansüstü programlara kabul edilmeleri halinde öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

* SANKO Üniversitesi lisans programlarından mezun olan öğrencilere, lisansüstü programlara kabul edilmeleri halinde öğrenim ücreti üzerinden %25 indirim uygulanır.

NOT : 

 • Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
 • Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

 • Başvuru Formu
 • Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti)
 • Lisans/Yüksek Lisans Transkripti (aslı veya noter onaylı sureti)

YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KABULÜ

 • Başvuru Formu
 • Not döküm belgesi (Devam ettiği Lisansüstü Programın onaylı Transkripti)
 • Ders içerikleri (Onaylı)

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

 • Başvuru Formu
 • Denklik Belgesi (kesin kayıt hakkı kazanan ancak denklik belgesi alma aşamasında olan adaylara tez aşamasına geçinceye kadar izin verilir. Diploma denkliği onayı alamayanların öğrencilikle ilişikleri kesilerek, ödedikleri öğrenim ücreti geri iade edilmez)
 • Lisans diploması (aslı veya noter onaylı sureti)
 • Lisans diplomasının Türkçe çevirisi (Konsolosluk ya da yeminli tercüman tarafından onaylı)
 • Lisans transkripti
 • Lisans transkriptinin Türkçe çevirisi (Konsolosluk ya da yeminli tercüman tarafından onaylı)
 • B2 seviyesinde Türkçe Yeterlik Sınav belgesi
 • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter onaylı sureti
 • Pasaportun onaylı sureti
 • İl Emniyet Müdürlüğünce verilen İkamet tezkeresi
 • Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş Fotoğraf (2 Adet 4.5×6 cm boyutunda arkasına adı soyadı yazılmış olmalıdır)
 • Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge
 • Referans mektubu
 • Diğer belgeler

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BURS OLANAKLARI 

 • Biyoistatistik Doktora programına kayıt yaptıran 1 (bir) öğrenciye; giriş sınavı başarı notu 90-100 ise %100 (tam) burs, başarı notu 85-89 ise %50 burs verilecektir.
 • Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans programına ve Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Tezli Yüksek Lisans programına en az 3 (üç) kişinin kayıt yaptırması koşulu ile sadece 1 (bir) öğrenciye; giriş sınavı başarı notu 90-100 ise %100 (tam) burs verilecektir.
 • Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin en çok %20’sine talep etmeleri halinde ve giriş sınavı başarı notu sıralamalarına göre; haftada en az 10 saat ilgili oldukları anabilim dalı ve/veya fakültenin eğitim-öğretim faaliyetlerine destek sağlamaları koşulu ile %100 (tam) burs verilecektir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

(Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü)

 • Başvuru Formu
 • Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya onaylı sureti)
 • Lisans Transkripti (aslı veya onaylı sureti)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (A4’e kimliğin ön ve arka kısmı aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş Fotoğraf (2 Adet 4.5×6 cm boyutunda arkasına adı soyadı yazılmış olmalıdır)
 • Türkçe Dil Yeterlik (B2) Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için istenmektedir)

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

(Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü)

 • Başvuru Formu
 • Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı veya noter onaylı sureti)
 • Lisans/ Yüksek Lisans Transkripti (aslı veya noter onaylı sureti)
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (A4’e kimliğin ön ve arka kısmı aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır)
 • Askerlik Durum Belgesi,
 • Fotoğraf (2 Adet 4.5×6 cm boyutunda arkasına adı soyadı yazılmış olmalıdır)
 • Türkçe Dil Yeterlik (B2) Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için istenmektedir)

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Müracaat Yeri: Öğrenci İşleri Müdürlüğü)

 • Diploma

Lisans diplomasının aslı (yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)

Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:

– Lisans diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.

– Lisans diplomasının alındığı üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair resmi belge.

 • Transkript

Mezun olunan lisans/yüksek lisans programına ait onaylı transkript.

 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

A4’ e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır.

 • Fotoğraf

Arkasına adı soyadı yazılmış 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır)

 • Askerlik Belgesi

-Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası

-Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası

 • Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi

Yabancı uyruklu öğrenciler için gerekmektedir.

 • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi

Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. Öğrenim ücretini taksit ile ödemek isteyenler için; %25 peşin geri kalan tutar ise anlaşmalı bankalar aracılığı ile 3 taksit şeklinde ödeyebilirsiniz. Kayıt günleri Üniversitemiz Mali İşler Müdürlüğü’ne kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz.

DOKTORA PROGRAMLARINA KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Müracaat Yeri: Öğrenci İşleri Müdürlüğü)

 • Diploma

Lisans/Yüksek Lisans diplomasının aslı

(yeni mezunlar için diplomalar tanzim edilmemiş ise yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi)

Yurt dışından alınmış diplomalar için ek olarak:

– Lisans/Yüksek Lisans diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi.

– Lisans/Yüksek Lisans diplomasının alındığı üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair resmi belge.

 • Lisans/Yüksek Lisans Transkript

Mezun olunan lisans programına ait onaylı transkript.

 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi
 • ALES Sınav Sonuç Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

A4’ e önü ve arkası aynı sayfada olacak şekilde fotokopi alınmalıdır.

 • Fotoğraf

Arkasına adı soyadı yazılmış 6 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır)

 • Askerlik Belgesi

-Askerlik görevinden muaf ise, askerlik muafiyet belgesinin kopyası

-Askerlik görevini tamamlamış ise terhis belgesinin kopyası

 • Öğrenim Ücreti Ödendi Belgesi

Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu. Öğrenim ücretini taksit ile ödemek isteyenler için; %25 peşin geri kalan tutar ise anlaşmalı bankalar aracılığı ile 3 taksit şeklinde ödeyebilirsiniz. Kayıt günleri Üniversitemiz Mali İşler Müdürlüğü’ne kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz