“II. DİYETİSYEN OLARAK ÇALIŞMAK” PANELİ

Yayınlanma Tarihi: 29/03/2019

SANKO ÜNİVERSİTESİ’NDE “ÇOCUK HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN PLANLANMASINDA DİYETİSYENİN ROLÜ” KONUŞULDU

 SANKO Üniversitesi’nde “II. Diyetisyen Olarak Çalışmak” konulu panel kapsamında “Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisinin Planlanmasında Diyetisyenin Rolü” konuşuldu

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen panelde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, gençlere “Yaptığınız işe öncelikle siz saygı duymalısınız ki, insanlar da saygı duysun” diye seslendi.

Prof. Dr. Dağlı, “Mezun olduğunuzda kendinizi kabul ettirmeniz için gerek eğitiminiz, gerekse kendinize gösterdiğiniz özenle fark yaratın. Ayrıca, sizden önce bu mesleği yapan insanlardan farklı şeyler yapmak için kendinizi yetiştirmeye çalışın” dedi.

DR. ÖĞR. ÜYESİ DENİZ MIHÇIOĞLU

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu ise “Diyetisyen unvanını bilgi dolu, becerilerinizi geliştirerek, insanı değerlere saygılı, altı dolu olarak taşımanız en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Mıhçıoğlu, öğrencilerin diyetisyenlik mesleğini nerede ve ne şartlarda yerine getirmek istediklerine karar vermeleri açısından panelin önemli olduğunu söyledi.

BURCU KUMRU

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Uzm. Diyetisyeni Burcu Kumru, çocuğun gelecekteki sağlığının büyük oranda doğumdan sonraki ilk 1000 gün içerisinde belirlendiğini anımsattı.

“Bu dönemdeki olumsuzluklar malnütrisyon ya da obeziteye, immünolojik, metabolik değişimlere ve beyin gelişiminin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır” diyen Kumru, şöyle devam etti:

“Bebeklik ve çocukluk dönemlerindeki farklı besin gereksinimi ve fizyolojilerindeki değişikliklerden dolayı pediatrik beslenme büyük önem taşımaktadır. Bu dönemlerdeki sağlıklı beslenme ile sağlıklı bir erişkin yaşamının büyük oranda sağlanabileceği gibi hastalıkta doğru beslenme ile iyileşmenin hızlanacağı ölümlerin azalacağı artık bilinen gerçeklerdir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme toplumun her kesimindeki bireyler için önemli olmakla birlikte, en fazla gebe ve emzikliler, çocuklar ve doğuştan metabolizma hastalıkları gibi özel durumları olan çocuklar üzerinde etkili oluyor.

Sağlık hizmetlerinin temel amacı bireylere bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin sağlanmasıdır. Toplumun büyük bir kesimini oluşturan çocukların beslenme yönünden doğru bir şekilde desteklenmesi sağlıklı bir toplumun temelini oluşturmaktadır. Çocukların beslenmesinde, alanında uzmanlaşmış pediatri diyetisyenlerinin görevleri gün geçtikçe önem kazanmaktadır.”

Büyümenin, beslenme durumunun ve besin alımının değerlendirmesinin hem sağlıklı hem de hasta çocukların takibinin pediatri diyetisyenleri tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Kumru, şöyle konuştu:

“Ayrıca hastaya özgü beslenme tedavisi her hastanın ihtiyacına göre alanında uzmanlaşmış diyetisyenlerce güncel tedavi kılavuzlarına göre düzenlenmelidir. Nitelikli bir eğitim alarak yetişmiş pediatri diyetisyenlerinin sayısının artması gelecek nesillerin sağlığının korunmasında önem kazanmaktadır.”

BÜŞRA ÖZDAL

Ankara LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özdal da kanser hastalarında beslenmenin, ölümleri ve hastalık nüksünü (tekrarını, yenilenmesini) engellemek için olduğu kadar, genel kanserden korunma için de önemli olduğuna vurgu yaptı.

Özdal, kanser tedavisindeki son 20 yıl içinde yaşanan gelişmelerle birlikte, erken tanı ve uygun tedavinin başlatılması ile çocukluk çağı kanserlerinde 5 yıllık sağ kalım oranının yüzde 80’lere kadar ulaştığının altını çizdi.

Bu nedenle kanserin, günümüzde ölümcül bir hastalıktan çok, akut atakları olan uzun süreli kronik bir hastalık olarak görüldüğünü vurgulayan Özdal, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığı korumada olduğu kadar hastalıkların tedavilerinde de önemli rol oynadığını, sözlerine ekledi.

Panelin bitiminde SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nurten Budak, panelistlere armağan takdim etti.