VİZYON

Toplumun sağlık gereksinimlerini koruyan, kaliteli ve etkili çözümlerle sağlığı geliştiren, sağlıktan sapma durumunda iyileştiren ve rehabilite eden ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir fakülte olmaktır.