MİSYON

  • Temel insan haklarına ve etik değerlere uyan,
  • Mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış,
  • Birey ve toplumun mevcut sağlığını koruyan ve geliştiren,
  • Ülkenin sağlık politikalarına ve hedeflerine uygun, yenilikçi sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.