HEDEFLER

  • Birey, aile ve toplumun sağlığını koruyacak, geliştirecek, sağlıktan sapma durumunda iyileştirebilecek veya rehabilite edebilecek,
  • Mesleğin rol ve sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli bilgi ve donanımı sağlayacak,
  • Aldığı bilgiyi mesleki beceri ve uygulamalarına yansıtabilecek,
  • Farklı disiplinler ile işbirliği yapabilecek,
  • Mesleki etik ilkeler doğrultusunda eğitim, yönetim ve araştırmalarda rol alabilecek,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyecek,
  • Eleştirel düşünen ve sorun çözme beceresine sahip olan sağlık profesyoneli yetiştirmektir.