DEĞERLER

  • Atatürk ilke ve inkılapları
  • Evrensel ve kültürel farklılıklara saygı
  • Eşitlik ve adalet
  • Düşünce özgürlüğü
  • İnsan hakları
  • Etik ilkeler
  • Eleştirel ve yaratıcı düşünce
  • Yaşam boyu öğrenme
  • Kaliteli hizmet