Dr. Öğr. Üyesi Tuba DENKÇEKEN’in yürütücü olarak sunmuş olduğu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür (05.08.2015)

Publish Date: 05/08/2015

Değerli Öğretim Üye ve Yardımcıları,

Tıp Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba DENKÇEKEN’in yürütücü olarak sunmuş olduğu, 115E662 numaralı “Fiber Optik Biyoimpedans Spektroskopi (Fobis) Tarama Sistemi Geliştirilmesi, Sistemin Parçacık Büyüklüğü ve Kanser Gelişimine Duyarlılığının Test Edilmesi” başlıklı proje önerisi TÜBİTAK tarafından  3001 kodlu “Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” çerçevesinde, A puanı ile simgelenen “çok iyi” düzeyinde panel puanı ile 30 Haziran 2015 tarihinde kabul edilerek desteklenmesi uygun görülmüştür.

Tıp Fakültemizin kabul edilen bu ilk TÜBİTAK projesinden dolayı başta Sayın Dr. Öğr. Üyesi DENKÇEKEN olmak üzere proje ekibini içtenlikle kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Salih Murat AKKIN
Dekan