Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

Publish Date: 25/03/2021

Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

Fakültemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı dersleri 15 Mart 2021 Pazartesi günü başlamış olup, COVID-19 küresel salgını nedeniyle Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar gereği dersler hibrit yöntemle yapılmaktadır.

15-19 Mart tarihlerinde çevrimiçi derse katılımın sistem tarafından ders bazında otomatik ve periyodik alınan katılım (yoklama) durumuna bakıldığında; 1. Sınıfta bulunan öğrencilerin %31’i ders kurulu teorik derslerine yüz yüze, %54’ü çevrimiçi olarak katılmış olup, %15’inin hiçbir şekilde derse devam etmediği kaydedilmiştir.

Aynı tarihlerde 2. Sınıfta bulunan öğrencilerin %12’si derslere yüz yüze, %53’ü çevrimiçi olarak katılmış olup, öğrencilerin %35’i hiçbir şekilde derse devam etmediği saptanmıştır. Eğitimin ilk haftasında 3. Sınıfta bulunan öğrencilerin %20’si derslere yüz yüze, %48’i çevrimiçi olarak katılmış olup, öğrencilerin %32’si hiçbir şekilde derse devam etmemiştir.

Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorunludur. Benzer şekilde ders kurulu dışı dersler için de geçerli olan bu kural çerçevesinde, derslere devam/katılım konusundaki bireysel takibin öğrencilerin sorumluluğunda olduğunu ve derslere devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrencilerin ilgili dersler ve /veya ders kurullarına ait sınav haklarını kaybedebileceklerini hatırlatmak isteriz.

Tıp Fakültesi Dekanlığı