Akademik Kadro
Efsun KARABUDAK
Professor Doctor
Nurten BUDAK
Professor Doctor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Tuba USTAOĞLU
Dr Faculty Member
Deniz MIHÇIOĞLU
Assistant Professor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Funda Esin FAKILI
Instructor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Benan SEMERCİOĞLU
Öğr. Gör.
Meryem ÖZDEMİR PETEK
Öğr. Gör.
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Seren KURTGİL
Arş. Gör.
Ece ERÖZGÜR
Arş. Gör.
Nurten BUDAK*
Professor Doctor
Department of Nutrition and Dietetics of Nutrition Sciences
Eyüp İlker SAYGILI *
Professor Doctor
Burçin ALTINBAŞ *
Doç. Dr.
Hadiye DEMİRBAKAN *
Assoc. Dr.
Didem KARAYAKUPOĞLU *
Instructor
** 2547 Sayılı Kanunun 40-d Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları
* 2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları