Yurt Dışından Öğrenci Kabulü (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)

Publish Date: 26/07/2019

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

SANKO Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenci alımı yapacak bölümler ve kontenjanlar;

Fakülte / Program ÖĞRENİM ÜCRETİ Kontenjan
Tıp Fakültesi 66.000 TL 10
Hemşirelik Bölümü 25.500 TL 10
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 28.500 TL 10
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 26.500 TL 10

1.Başvurular, online başvuru formu doldurularak  (1 adet vesikalık fotoğraf eklenerek) yapılacaktır.

2. Başvuracak adaylardan lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

a)
Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

d) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

  1. e) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine

    f)
    KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,Başvuruları kabul edilecektir.Başvuran adayların ön değerlendirme sonuçları web sayfamızda yayınlanacak ve başvurusu uygun görülen öğrenciler mülakata davet edilecektir.4.10 Eylül 2019 tarihinde yapılacak mülakatın sonucu aynı gün açıklanacaktır. Kayıt için gerekli evraklarınasılları mülakat için gelindiği sırada ibraz edilmeli ve kesin kayıt sırasında teslim edilmelidir.
Başvuru Tarihleri : 26.07.2019 – 16.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 03.09.2019
Mülakat Tarihi : 10.09.2019
Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların Açıklanması : 10.09.2019
Kesin Kayıt Tarihi : 11.09.2019 – 13.09.2019