BESLENME VE DİYETETİK 3.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

Sevgili öğrencilerimiz,

2023-2024 Bahar Yarıyılı BDB314 Beslenme ve Diyetetik Alanında Uygulama dersinin uygulaması 24 Haziran-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Süreç Bölüm Uygulama Koordinatörlüğü tarafından yürütülecek olup danışmanınız Arş.Gör.Ece Erözgür ile pazartesi günleri 15:30-16:20 saatlerinde iletişim içerisinde olmanız önerilmektedir. Uygulama dersine yönelik süreçler için aşağıdaki aşamaları izleyebilirsiniz.

 

BDB314 BESLENME VE DİYETETİK ALANINDA UYGULAMA DERSİ YAPILACAKLAR LİSTESİ

Aşamalar Katılımcılar Toplanma Şekli Toplantı Tarihi Faaliyetler
1 -Öğretim elemanları Yüz yüze Güz Yarıyılı Sonunda Program öğretim elemanları ile uygulama tarihinin belirlenmesi
2 -Bölüm Başkanı

-3.sınıf danışman öğretim elemanı

-Öğrenciler

Çevrimiçi -Ulusal Staj Programı’nın açılması ile birlikte tahmini tarih Ocak Ayı Uygulama tarihinin öğrenciler ile paylaşılması
Öğrencilere Eğitim-Öğretim Mevzuatı hakkında bilgi verilmesi
Uygulama yerlerine ait GENEL hedef ve beklentilerin öğrencilere aktarılması

Kariyer kapısı hakkında bilgi verilmesi (Ulusal Staj Prog. Yönergesi ve Kariyer Kapısı Staj Sözleşmesinin paylaşılması)

Öğrencilere ders bilgi paketi üzerinden uygulamanın tanıtılması
Öğrencilerin uygulama yapacakları anabilim dallarının sorgulanması
3 -3.sınıf danışman öğretim elemanı

-Öğrenciler

Çevrimiçi/ Yüz yüze Bahar Yarıyılı

4.hafta

Öğrencilerden uygulama kurum bilgilerinin ve iletişime geçilecek uygulama sorumlularının bilgilerinin istenmesi (Ulusal Staj Programı’nın sonuçlanması beklenebilir)
Bahar Yarıyılı

6.hafta

Öğrencilere evrakların imzalatılması için teslim edilmesi (3 nüsha başvuru formu, 1 nüsha dilekçe)
Bahar Yarıyılı

8. hafta

Uygulama defterleri basım işlemlerinin başlatılması
Bahar Yarıyılı

9.hafta

Öğrencilerden 3 nüsha başvuru formu, 1 nüsha dilekçe doldurulmuş imzalı şekilde teslim alınması
Bahar Yarıyılı

10. hafta

Öğrencilerden uygulama evraklarının teslim alınması ve üst yönetim imzalarının tamamlanması
Bahar Yarıyılı

11. hafta

Öğrencilerin uygulama yapacakları anabilim dallarının öğretim elemanları ile paylaşılması
Bahar Yarıyılı

11. hafta

Uygulama detaylı rotasyon planının hazırlanması ve her bir öğrenciye sorumlu öğretim elemanı atanması ve öğretim elemanları ile paylaşılması
Bahar Yarıyılı

11. hafta

Öğrencinin sigorta bilgisinin sorgulanması ve sigorta giriş işlemlerinin başlatılması ve takibi
Bahar Yarıyılı 13.hafta Uygulama Koordinatörü’nün sorumlu öğretim elemanlarına uygulama evraklarının (2 nüsha başvuru formu, 1 nüsha dilekçe) teslim edilmesi
4 -Öğretim elemanları

-Öğrenciler

Çevrimiçi/

Yüz yüze

Bahar Yarıyılı 14. hafta veya final sınavlarının tamamlanması Sorumlu öğretim elemanlarına sorumlu oldukları öğrencilere ait tüm evrakların (sigorta belgesi, uygulama defteri, yoklama formu, öğrenci değerlendirme formu, defter takip çizelgesi, başvuru formu-2 nüsha vb.) teslim edilmesi
Öğretim elemanlarının sorumlu olduğu öğrenciler ile toplantı gerçekleştirmesi ve evrakları teslim etmesi
Öğrencilere uygulama defterlerinin içeriğinin aktarılması ve tartışılması
5 -Öğretim elemanları

-Öğrenciler

Çevrimiçi Uygulama dersinin ilk haftası Öğrencilere uygulama defterindeki makalelerin sorumlu öğretim elemanına önceden iletilmesi için son tarihin duyurulması
Öğrencilere uygulama defterlerinin iletilmesi için son teslim tarihin duyurulması
Uygulama dersinin son haftası Uygulama tarihinin son haftası dış paydaşlara uygulanacak olan ‘Dış Paydaş Memnuniyet Anketi’ ve ‘Program Yeterlilikleri Değ. Anketi’ ile öğrencilere uygulanacak olan ‘Ders Öğrenim Çıktıları Değ. Anketi’nin 3.sınıf danışman öğretim elemanı tarafından Microsoft Forms uygulamasında oluşturulması ve linkin tüm öğretim elemanları tarafından uygulama yürütücülerine iletilmesi
3.sınıf danışman öğretim elemanı tarafından ‘Dış Paydaş Değ. Anket’ sonuç raporunun ve kurum dağılımı gösteren grafiklerin hazırlanması ve Program öğretim elemanlarına sunulması
Güz Yarıyılı başlayana kadar sistem aktif Uygulama bitiminde ders notunun OBS’ye eksiksiz bir şekilde girişinin yapılması ve 3.sınıf danışman öğretim elemanı tarafından takibi
6 -Öğretim elemanları Çevrimiçi/ Yüz yüze BDB314 dersinin uygulamasının tamamlanması Uygulama sonrası defterlerinin okunmuş halinin öğrenciler tarafından taratılması ve sorumlu öğretim elemanına ilettikten sonra tüm uygulama defterlerinin 3.sınıf danışman öğretim elemanına teslim edilmesi ile CD’ye aktarılması ve sınav zarfının tamamlanması
Uygulama sonrasında başvuru formunun her öğrenci için dolu halinin Bölüm Başkanlığı’na dosya halinde bırakılması
Uygulama sonunda önceki yıllarda başlatılmış olan grafiklerin güncellenmesi ile Ölçüt-1’e aktarılması ve bir sonraki 3.sınıf danışman öğretim elemanı ile paylaşılması
Uygulama defterlerinin revizyonu için öğretim elemanlarının görüşünün alınması