Kalite Koordinatörlüğü

Yayınlanma Tarihi: 03/07/2020

Kalite Politikası

Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 

Kalite dokümanlarına ulaşmak için tıklayınız.

KURULUŞ AMACI: Üniversitenin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemini gerçekleştirmek ve “gereksinimleri karşılama yeteneği olan” kalite kavramının yerleşebilmesi için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kalite ile ilgili tüm hususların planlanması, uygulanması, refakat edilmesi, koordine edilmesi, farkındalığın arttırılması ve sonuçların raporlanmasıdır.

YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ: Kalite Komisyonu ile uyum içinde Kalite Komisyonunda alınan kararları da dikkate alarak; iç tetkik, yönetim gözden geçirme, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gibi uygulamalarla kalite süreçlerini iyileştirmekten sorumludur.

Kemal BAKIR

Kalite Koordinatörü

Özgeçmiş

E-Posta: kbakir@sanko.edu.tr

 

Aylin DEMİRCİOĞLU

Kalite Birim Sorumlusu

E-Posta:Ademircioglu@sanko.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Tel:0342 211 65 00-1463