Araştırma Programları

SANKO Üniversitesi’nin kendine özgü bir bilim politikası vardır. Bu politikanın dikkat çekici noktalarından biri de üniversitemizin dönüşümsel bilim (translational science) diyebileceğimiz bir bilimi teşvik ediyor oluşudur. Yapılan araştırmaların nasıl bir ihtiyaçtan kaynaklandığı çok net olarak ortaya konmalı ve neye dönüşeceği belirlenmiş olmalıdır. Böyle bir durumda bilim adamının teklif ettiği proje TUBITAK gibi bir çok fonların da ilgisini çekecektir. Birçok durumda teklif edilen proje bir ürüne dönüşüyor olabilir. Bu durumda da endüstri ile işbirliği yapabiliyor ve bu kurumlardan fonlanıyor olabilir.  Sonuç olarak bilim adamı teklif ettiği projeye fon bulabilmelidir. Bu fonlardan biri de SANKO Vakfı’nın araştırma burslarıdır. Fon buluyor olma üniversitemizin değer verdiği bir kriterdir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYESİ:

Prof. Dr. İlker SAYGILI
Telefon: 0342 211 65 55
E-posta:isaygili@sanko.edu.tr