İnternet Kaynakları

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Dergipark

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/

Açık (E-Print) Arşivler

-Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

-Atatürk Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Citebase Search

-CiteSeer : Scientific Literature Digital Library and Search Engine

-DAREnet : Worldwide access to Dutch academic research results

-DEF Global Eprints Search 

-E-Print Network

-FindArticles 

-OAIster : 617 kurumun akademik içerikli (çeşitli disiplinlerde)
7,115,423 adet çalısmasına bu adresten erişebilirsiniz.
Kitap, tez, makale, rapor vb
.

-The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR 

İstatistikler
– Türkiye İstatistik Kurumu
Sözlükler

– Bilişim ve Teknik terimler Sözlüğü

– Dictionary of PC Hardware and Data Communications Terms

– Kimya Terimleri Sözlüğü

– Multilingual Dictionary of Statistical Terms – ISI 

– Sanat Terimleri Sözlüğü

– Merriam Webster Dictionary 

– Türkçe-İngilizce Sözlük 

– yourdictionary.com 

– İngilizce Sözlük

Uluslararası Açık Erişim Dergiler
American Journal of Sports Medicine

Diagnostic and Interventional Radiology

Diagnostic and Interventional Radiology

FABAD (Journal of Pharmaceutical Sciences)

GORM (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine)

Journal of Experimental and Clinical Medicine

Journal of Neurosurgery

Journal of Otolaringology, Head and Neck Surgery

Journal of Physiotheraphy

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

The Eurasian Journal of Medicine