Vizyonumuz (Hemşirelik Bölümü)

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019

Vizyonumuz, evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, hemşirelik bakımının değişik alanlarında hizmet verecek sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, multidisipliner çalışmalar yürütmek, lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmaktır.