TYYÇ/Program Yeterlilik Matriksi

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  (TYYÇ)
Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

TYYÇ
DÜZEYİ
Akademik Ağırlık
  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal
1 *
2 *
3 *
BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

1 * * *
2 *
3 *
4 *
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 *
2 *
3 *
4
Öğrenme Yetkinliği 1 * *
2 *
3 * *
4 *
5 * *
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 *
2 * *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8
9 * * * *
Alana Özgü Yetkinlik 1 * *
2 *
3 * *
4 * *
5 *
6 * *
7 *
8 *

 

TYYÇ
DÜZEYİ
Mesleki Ağırlık
  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal
1 *
2 * *
BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı
1 * *
2 * *
3 * *
YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 *
2 *
3 * *
Öğrenme Yetkinliği 1 *
2 *
3 *
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 *
2 * *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
Alana Özgü Yetkinlik 1 * *
2 *
3 * *
4 * *
5 *
6 * *
7 * *
8 * * * * * * *
9 * * * * * *
10 * * *