Program Yeterliliklerinin Huçep Çıktıları ile Uyumu ve Aralarındaki İlişkisi

SANKO Hemşirelik Program Yeterlilikleri

 • Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir, değerlendirir ve kaydeder.
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
 • Birey, aile, toplum ve sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurar.
 • Mesleki uygulamalarını bilişim ve bakım teknolojilerini kullanarak, güncel bilimsel veriler doğrultusunda gerçekleştirir.
 • Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
 • Hemşirelik uygulamalarında mesleki, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
 • Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
 • Öğrenme-öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır.
 • Profesyonel gelişimine katkı sağlamak için, yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve kariyer planlama becerilerini kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
 • Güvenli ve kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesine katkı sağlar.

 

Hemşirelik Lisans Programı Ulusal Yeterlikleri(HUÇEP)

 1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.
 2. Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri bilir.
 3. Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir.
 4. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir.
 5. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncü yaklaşımla hemşirelik

süreci doğrultusunda karşılar.

 1. Etkili iletişim becerilerini kullanır.
 2. Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
 3. Hemşirelik uygulamalarında bilimsel ilke ve yöntemleri kullanır.
 4. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 5. Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
 6. Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
 7. Hemşirelik mesleğini etkileyen politikaları ve yasaları izler.
  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
HÇ1 *                      
HÇ2                        
HÇ3             *          
HÇ4   *                    
HÇ5     *                  
HÇ6       *                
HÇ7         *              
HÇ8   *     *              
HÇ9           *            
HÇ10   *         *