Program Yeterliliklerinin Hepdak Çıktıları ile Uyumu ve Aralarındaki İlişkisi

SANKO Hemşirelik Program Yeterlilikleri

 • Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahiptir.
 • Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir, değerlendirir ve kaydeder.
 • Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla, hemşirelik süreci doğrultusunda karşılar.
 • Birey, aile, toplum ve sağlık ekibi üyeleri ile etkili iletişim kurar.
 • Mesleki uygulamalarını bilişim ve bakım teknolojilerini kullanarak, güncel bilimsel veriler doğrultusunda gerçekleştirir.
 • Bilimsel bilgiye ulaşabilecek ve etkili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanır.
 • Hemşirelik uygulamalarında mesleki, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
 • Hemşirelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alır.
 • Öğrenme-öğretme ve yönetim sürecini hemşirelik uygulamalarında kullanır.
 • Profesyonel gelişimine katkı sağlamak için, yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve kariyer planlama becerilerini kullanır.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
 • Güvenli ve kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesine katkı sağlar.

 

Hepdak Çıktıları

 1. Mesleki rol ve işlevleriyle ilgili temel bilgi, tutum ve beceriye sahiptir.
 2. Hemşirelikle ilgili bilimsel ve güncel bilgiye ulaşır ve kullanır.
 3. Hemşirelik bakımını, kanıta dayalı olarak hemşirelik süreci doğrultusunda uygular.
 4. Hemşirelik uygulamalarını etik ilkeler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleştirir.
 5. Bilişim ve bakım teknolojilerini hemşirelik uygulamalarında kullanır.
 6. Birey/aile/toplum ve sağlık bakım ekibi üyeleriyle etkili iletişim kurar ve işbirliği içinde çalışır.
 7. Hemşirelik alanına ilişkin bilimsel araştırma, proje ve etkinliklerde sorumluluk alır.
 8. Hemşirelik uygulamalarında sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
 9. En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşlarıyla paylaşır.
 10. Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek sürekli mesleki ve bireysel gelişimini sürdürür.
  PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
HÇ1 *                      
HÇ2         *              
HÇ3                        
HÇ4             *          
HÇ5         *              
HÇ6       *             *  
HÇ7                   * *  
HÇ8                   *    
HÇ9           *            
HÇ10                   *   *