Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yayınlanma Tarihi: 07/05/2019
Prof. Dr. Arzu TUNA

Başkan

Özgeçmiş

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Tel: 0342 211 65 72
E-posta: atunasanko.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Feragat UYGUR

Özgeçmiş

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Tel: 0342 211 65 00
E-posta: fuygursanko.edu.tr