Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz MIHÇIOĞLU

Başkan

Özgeçmiş

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Tel: 0342 211 65 74
E-posta: