Yol Haritası ve Dokümanlar

Yayınlanma Tarihi: 05/09/2019

Erasmus Hibesi aşağıdaki süreçler gerçekleştikten sonra %80 ve %20 oranında iki kerede yatar.

Giderken

Erasmus Komisyonu’nca seçilmiş olan öğrencilerden ilk olarak gidilecek olan Üniversite/Kurum’dan alınacak kabul belgesi Kabul belgesi olan öğrencilerden ise Erasmus+ Staj Hareketliliği’ne katılabilmeleri ve hibelerinin yatırılması için şu belgelerin hazırlanması beklenmektedir:

 • Hibe Sözleşmesi – Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Erasmus+ Yükseköğretim öğrenme ve/veya staj hareketliliği için sözleşmenin imzalı bir nüshası ve ekleri
 • Staj Anlaşması Before Mobility kısmı – (Training Agreement)
 • OLS Online Language Support – AB’nin hazırlamış olduğu online bir İngilizce sınavıdır. Not olarak karşılığı yoktur, tamamen anket amaçlı oluşturulmuştur.
 • Sağlık-Kaza-Mesuliyet maddelerini içeren sigorta poliçesi
 • Tanınma Belgesi – Öğrenci hareketliliği karşılığında AKTS alacak ise Fakülteden ön onay alınması gerekmektedir.

Tüm belgeleri tamamlamış olan öğrencilerin %80 tutarındaki ilk ödemeleri Euro hesaplarına otomatik olarak yatmaktadır. Erasmus Ofisi, öğrenciye pasaport harcı muafiyet formu ile vize başvurusu sırasında kullanacağı Erasmus öğrencisi olduğuna ve hibe alacağına dair belgeleri sağlayacaktır. Bunun dışında kalan işlemler (vize, ulaşım, konaklama vb.) detaylar öğrencinin sorumluluğundadır.

Dönerken

Hareketlilikten dönmüş olan öğrencinin Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi gereken evraklar aşağıdaki şekildedir:

 • Hareketlilik tarihlerini gösteren, gidilen kurum tarafından imzalı, kaşeli Katılım Belgesi
 • Training Agreement – During ve After Mobility kısımları
 • Öğrencinin yurtdışında kalış süresini kontrol etmek amacıyla istenen pasaportunun giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri
 • Öğrencinin faaliyete ilişkin başarı durumunu gösteren belge ya da transkript
 • Öğrenci nihai raporu: EU Survey
 • OLS Online Language Support 2. Sınavı
 • Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren nihai transkript ve Fakülte Kurul Karar örneği.