Genel Bilgiler

Yayınlanma Tarihi: 05/09/2019

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir. Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün 30 eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training – Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel eğitim alma hareketliliği en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin hibelendirme oranına göre ise genellikle 5 iş günü ve 2 gün yol hibesi olarak toplamda 7 gün olarak gerçekleşmektedir.

 

  • Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları:

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

  • Erasmus+ Projesi kapsamında başvurulabilecek ülkeler ve günlük hibe miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Elde edilen “km” değeri  Hibe miktarı (Avro)     
10-99 KM arası 20 €
100 – 499 KM arası 180
500 – 1999 KM arası 275
2000 – 2999 KM arası 360
3000 – 3999 KM arası 530
4000 – 7999 KM arası 820
 8000 KM ve üzeri 1500

 

İlan, başvuru alımı ve değerlendirme süreci, Erasmus Komisyonunca yürütülerek asil ve yedek adaylar belirlenir. Adayların hangi ölçüt ile değerlendirileceği ve projenin zorunlu asgari şartları başvurudan önce ilan edilir.