Hakkımızda

Yayınlanma Tarihi: 23/10/2020

KURULUŞ AMACI: Dış İşleri Bakanlığı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’nın yürüttüğü Erasmus+ programını 1 Aralık 2014 tarihinde onaylanan ECHE (Erasmus Charter of Higher Education) lisansı ile Üniversitemiz adına yürütmek ve Üniversitenin uluslararası alanda diğer üniversite ve kurumlarla iş birliğini sağlamak ve geliştirmektir.

YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ: Üniversitemizde gerçekleştirilen öğrenci/personel Erasmus+ değişim hareketleri ve diğer uluslararasılaşma faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmekten sorumludur.