Mezuniyet Süreci

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız öncelikle tıp fakültelerinin Biyoistatistik anabilim dallarında olmak üzere; Sağlık
Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Kanser Kayıt ve Araştırma
Merkezleri, ilaç firmaları, özel araştırma merkezleri vb. kuruluşlarda çalışabileceklerdir.