Akademik Kadro
Ayşe Münife NEYAL
Prof. Dr.
Nevin ERGUN
Prof. Dr.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Nevhiz GÜNDOĞDU
Dr. Öğr. Üyesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı