Academic Assessment Office

Burcu BAYEL SEÇİNTİ
Assessment and Evaluation Staff

KURULUŞ AMACI: Optik form kullanılarak yapılan sınavları optik okuyucu ile değerlendirmek, sınav sonuçlarına göre yapılan madde analizi ile öğrencilerin hangi konuları ne oranda öğrendiğini ve hangi konularda eksikleri olduğunu ortaya çıkarmak, eğitim-öğretim süresince eğitim kalitesinin artırılması yönünde yapılacak çalışmalara zemin oluşturmak amacıyla memnuniyet anketleri uygulamak ve raporlamaktır.

YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ: Üniversitede optik form kullanılarak yapılan sınavların değerlendirilmesi ve onay verilen anket çalışmalarının, düzenli aralıklarla eğitim öğretim süresince yürütülmesi ve değerlendirmesinden sorumludur.