Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı | Akademik Kadro | Selcan ÇOLAK TÜRKER

Cerrahi Tıp Bilimleri
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Selcan ÇOLAK TÜRKER
Telefon: 0342 211 50 00