Biyoistatistik Anabilim Dalı | Akademik Kadro | Pınar GÜNEL KARADENİZ

Temel Tıp Bilimleri
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Pınar GÜNEL KARADENİZ
Telefon: 0342 211 65 00