Genel Cerrahi Anabilim Dalı | Akademik Kadro | Başar AKSOY

Genel Cerrahi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Başar AKSOY
Telefon: 0342 211 65 00