Tıp Fakültesi | Akademik Kadro | Ahmet Orhan GÜRER

Genel Cerrahi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Orhan GÜRER
Telefon: 0342 211 65 00