Yönetim

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM
Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM (Enstitü Müdürü, Dekan Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM (Enstitü Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Arzu TUNA (Hemşirelik Anabilim Dalı ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. E. İlker SAYGILI (Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı)
Enstitü Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM (Enstitü Müdürü, Dekan Yardımcısı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Müyesser ERDEM (Enstitü Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. E. İlker SAYGILI (Moleküler Tıp Anabilim Dalı ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Zafer ÇETİN (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Necla BENLİER (Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı)