Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşen BAYRAM
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM

Başkan

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye DEMİRBAKAN
Dr. Öğr. Üyesi Hadiye DEMİRBAKAN

Özgeçmiş

Arş. Gör. Merve ERDOĞAN
Arş. Gör. Merve ERDOĞAN

Özgeçmiş

Arş. Gör. Dr. İpek KÜLEKÇİ KOÇER
Arş. Gör. Dr. İpek KÜLEKÇİ KOÇER

Özgeçmiş

SANKO Tıp Fakültesi 
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0342 211 6569
E-posta: tibbimikrobiyolojisanko.edu.tr