Sağlık Bilimleri Fakültesi

Vizyon


Sanko Üniversitesinin vizyonuna bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesinin ilgili bölümlerinde eğitim, araştırma ve hizmet fonksiyonlarını yerine getirmek, bu alanda ulusal ve uluslararası gereksinimleri karşılayabilecek, tüm bölümleri ile akredite edilmiş fakülte olmaktır.

Misyon


Sanko Üniversitesinin misyonuna bağlı olarak;  Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim, araştırma ve uygulama alanında kalite, verimlilik ve akreditasyon koşullarını yerine getiren, rekabetçi, gerekli bilgi, davranış, teknoloji kullanım becerisi ile ilgili sorumluluk almış mezunlar yetiştirmektir.