Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz, üniversite olmanın olmazsa olmaz koşulunun lisansüstü eğitim olduğunun bilincinde olarak; bilimsel düşünmeyi yaşamın her alanında rehber edinmiş, yaşam boyu öğrenme isteği ile dolu, özgür düşünen ve tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlerden ödün vermeyen, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanlarını yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda hedefimiz sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren bir enstitü olmaktır.

Enstitümüz bünyesinde Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans  ve Moleküler Tıp Tezli Yüksek Lisans Programlarında lisansüstü eğitim-öğretim yapılmaktadır.

 
Prof. Dr. Ayşen BAYRAM

Müdür


Tel: 0342 211 65 41
E-posta: abayramsanko.edu.tr

 
Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ

Müdür Yardımcısı


Tel: 0342 211 15 69
E-posta: eaktassanko.edu.tr

 
Duygu ALANGİL

Enstitü Sekreteri


Tel: 0342 211 65 26
E-posta: dalangilsanko.edu.tr